ข่าวประชาสัมพันธ์


 • กรุณาอ่านให้ละเอียด

  1.ห้ามเลือกรายวิชาซ้ำ กับปีการศึกษาตั้งแต่ ม.1 หรือ ม.4ถ้าเลือกซ้ำจะทำให้นักเรียนไม่จบหลักสูตร

  2.ระบบจะเปิดให้เลือกรายวิชาเลือกพร้อมกันทุกระดับและทุกกลุ่มในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ถึง วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.50 น.

  3.สามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดได้ที่ click

  การเลือกวิชาเลือกของของระดับชั้น

  • ม.1/5-7 (จันทร์ 6-7)
  • ม.1/8-10 (ศุกร์ 6-7)
  • ม.2/5-6 (อังคาร 3-4)
  • ม.3/5-6 (พฤหัส 3-4) 
  • ม.4/9-11 (พฤหัส 3-4)
  • ม.5/9-12 (ศุกร์ 8-9) (นักเรียน Gifted ไม่ต้องเลือก)

  การเข้าระบบ
  รหัสผู้ใช้(Username)   : เลขประจำตัวนักเรียน หลัก       เช่น 41111                               
  รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  การเลือกวิชาเลือกของของระดับชั้น

  ม.2/7-10 (อังคาร 7-8) และ ม.3/7-10 (จันทร์ 3-4) ครั้งที่ 1

  การเข้าระบบ
  รหัสผู้ใช้(Username)   : เลขประจำตัวนักเรียน หลัก       เช่น 41111                               
  รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  การเลือกวิชาเลือกของของระดับชั้น

  ม.2/7-10 (ศุกร์ 3-4) และ ม.3/7-10 (ศุกร์ 6-7) ครั้งที่ 2

  ระบบจะแสดงผลเป็น 2/17-2/20 ตามลำดับ และ

  3/17-3/20 ตามลำดับ

  ระบบจะแสดงผลห้องเป็น 2/17 หมายถึง 2/7

                                    2/18 หมายถึง 2/8

                                    2/19 หมายถึง 2/9

                                    2/20 หมายถึง 2/10

  ระบบจะแสดงผลห้องเป็น 3/17 หมายถึง 3/7

                                    3/18 หมายถึง 3/8

                                    3/19 หมายถึง 3/9

                                    3/20 หมายถึง 3/10


  การเข้าระบบ
  รหัสผู้ใช้(Username)   : 
  s (พิมพ์เล็ก) ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน หลัก       เช่น  S41111     
  รหัสผ่าน(Password)   :เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


  โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเลือก

  1. การลงทะเบียนวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือ Computer ได้ 

  2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง เท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายได้

  3. ให้นักเรียนลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด

  4. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเลือกตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในรายวิชาที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

  5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูผู้ดูแลระบบ ทางเพจ facebook: "กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"

  เท่านั้น