ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้เลือกสาระเพิ่มเติม ม. 1 ม. 2 และ ม.3 กำหนดลงทะเบียนกลุ่ม A ในวันเสาร์ที่ 21.. 65 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

   และลงทะเบียนกลุ่ม B ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป หมดเขตภายในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 65


 • กรุณาอ่านให้ละเอียด

  S__15679493.jpg


      

      สรุป นักเรียนต้องลงทะเบียน ทั้ง 2 วันคือ 

  📌เสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 10.00น. เลือกรายวิชาที่ 1 (กลุ่มA)

  การกรอกข้อมูล

  Username :  เลขประจำตัวนักเรียน

  Password : เลขบัตรประชาชน


  📌อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 10.00น. เลือกรายวิชาที่ 2 (กลุ่มB) 

  การกรอกข้อมูล

  Username:  sพิมพ์เล็กตามด้วย

  เลขประจำตัวนักเรียน

  Password : เลขบัตรประชาชน


  📖ศึกษาข้อมูลรายวิชาสาระเพิ่มเติม

  ที่เปิดในภาคเรียนที่ 1 /2565 ก่อนลงทะเบียน ตามลิงค์นี้

  https://shorturl.asia/Bud5e


  วิธีการเข้าระบบเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม

  S__15679494.jpg


  กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูผู้ดูแลระบบ ทางเพจ facebook: "กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี"

  เท่านั้น